مسعود کیمیایی

مسعود کیمیایی

(1 دوره‌ آموزشی)

مسعود کیمیایی کارگردان صاحب سبک ایرانی ، از آورندگان موج نو در سینمای ایران است و در سینمای کلاسیک و نئو کلاسیک فعالیت داشته اشت. قهرمان قصه هایش در معرفت، لوتی گری، یکتازی و رفیق بازی زبان زد خواص و عام اند. او در عرصه ی شعر و رمان نویسی نیز دستی بر قلم داشته است.

 

دوره‌های آموزشی این مدرس