علی خالق

علی خالق

(3 دوره‌ آموزشی)

علی خالق صراح و نقاش ایسرانی است که از آثار وی می توان به:

خشم و هیاهو", گالری ثالث, تهران, ایران, 1398

گالری معرفت, تهران, ایران, 1391

گالری آپادانا, اصفهان, ایران, 1390

نمایشگاه‌های گروهی:

"در امتداد خط", گالری سرزمین هنر, تهران, ایران, 1398

"رخداد طراحی", گالری سیحون, تهران, ایران, 1398

"در ستایش او", گالری اکنون, اصفهان, ایران, 1398

نام برد