کارگاه تخصصی شعر

سید علی صالحی

1
نظر
95
دقیقه
5 از 1 رای

مقصود از شعر در علم منطق، سخنی است که نوعاً از قضایای مخیّلات تشکیل شده باشد و به منظور تأثیرگذاری بر دیگران از طریق عاطفه و تحریک احساسات، ادا شود. هدف شاعر این است که در پرتو خیال پردازی و صورتگری لفظی، مخاطب خود را تحت تأثیر عاطفی قرار دهد و مطابق میل گوینده شعر، پذیرای خواسته‌های خود گرداند. از آنجا که بیان کردن قضایای مخیّله همراه با وزن و قافیه، بهتر در روحیه مخاطبان تأثیر می‌گذارد و احساسات و عواطف آنان را تحریک می‌نماید، بنا بر این بسیاری از دانشمندان علم منطق، وزن و قافیه را هم به عنوان عوامل اساسی و مؤثّر در تدوین شعر، قلمداد نموده‌اند و مراعات آن را به شاعران توصیه کرده‌اند.

درس‌های دوره
1
معرفی
معرفی دوره
رایگان
3 دقیقه
2
درس اول
1
27 دقیقه
3
درس دوم
درس دوم
45 دقیقه
4
درس سوم
3
22 دقیقه
نظرات
آیدا احمدی
11 مهر 1400 23:17
سپاسگزارم ، عالی بود
شما هم سوال و یا نظر خود را درباره این دوره بنویسید.