آموزش عملی بیان و بدن در بازیگری

امیرکاوه آهنین‌جان

0
نظر
42
دقیقه
0 از 0 رای

نخستین مواجهه بیننده با بازیگر از طریق بدن است. توجه داشته باشید که منظور از بدن تنها فیزیک یا چاقی و لاغری نیست، بلکه میزان تمرکز و تسلط بازیگر بر تمام اعضای بدن و رهایی اوست. برای آزمودن میزان تسلط خود روی بدنتان می‌توانید به یاد بیاورید زمانی که در کلاس مدرسه یا به‌ویژه دانشگاه دیرتر از بقیه به کلاس می‌آیید. گام‌های شما استوار و در عین‌حال رها بود یا شکلی از انقباض را در بدن خود احساس می‌کردید؟ تقریباً همه ما مورد دوم را احساس می‌کنیم و برای بهبود آن نیاز به تمرین داریم. تمرین بدن به ما کمک می‌کند به یک رهایی و آزادی در حرکت و کار‌هایمان برسیم. 

فن بیان، عمل فیزیکی بیان واضح صداست. شما صداها را با لب ها، دندان ها، زبان، فک و کام خود بیان می کنید تا صداها را از نظر تن، حجم، صدا و کیفیت تغییر دهید.

 بیان در بازیگری هنری است که ریشه در بیان یک هنرمند دارد و معنا و مفهوم را به شکل درستی به مخاطب ارائه می دهد. بازیگران با استفاده از این فن و مهارت است که به خوبی می‌توانند اعتقادات، احساسات و در کل شخصیت نقش خود را به طور کامل نشان دهند.

درس‌های دوره
1
معرفی
معرفی
رایگان
3 دقیقه
2
درس اول
ایستادن و راه رفتن صحیح
9 دقیقه
ایستادن و راه رفتن صحیح
11 دقیقه
3
درس دوم
نفس کشیدن و گرم کردن ابزارهای بیان
10 دقیقه
نفس کشیدن و گرم کردن ابزارهای بیان
10 دقیقه
نظرات
شما هم سوال و یا نظر خود را درباره این دوره بنویسید.