ارتباط با ما
گام نخست راه اندازی پروژه كلاكت، در سال 1398 با ارائه آموزش های مرتبط با هنر و سينما برداشته شد.هدف در كلاكت، تدریس نیست -درس دادن است. کلاکت مسیری است که بستر یاد دادنِ سینما را هموار می‌کند. با کلاکت سینما -به عنوان یک علم و یک هنر- در قالب تئوریک راه به وادی عمل‌گرایی می‌دهد. کلاکتِ راهِ ورود به سینما نیست، خودِ سینماست.