گرافیتی

نقاشی هایی که به وسیله اسپری بر روی اجسام یا دیوارها کشیده می شود گرافیتی نام دارد. گرافیتی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در آمریکا ظهور کرد و به‌سرعت در شهرهای دیگر اروپا نیز گسترش یافت. دیوار ساختمان‌ها، تونل‌های مترو، واگن‌های قطار و حتی علائم خیابانی در خیابان‌ها از اهداف هنرمندان گرافیتی برای آثار خود محسوب می‌شوند.