نمایش (تئاتر)

تئاتر شاخه‌ای از هنرهای نمایشی است؛ که به بازنمودن داستان‌ها برابر تماشاگران می‌پردازد. به جز سبک معیار گفتار دراماتیک، تئاتر گونه‌های دیگری نیز دارد؛ مانند اپرا، باله، کابوکی، تعزیه، خیمه شب بازی و پانتومیم.